CJCPCT DOLJ

Concurs post de referent de specialitate IA/S

CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU CONSERVAREA ȘI

PROMOVAREA CULTURII TRADIȚIONALE DOLJ

anunță

Scoaterea la concurs a unui post de referent de specialitate IA/S, specialist în cercetare pe probleme legate de studiul mentalităților în societatea rurală, etnografia comunicării și etnolingvistică

Data și locul organizării concursului: 30 iunie 2014, ora 10.00, la sediul C.J.C.P.C.T. Dolj din strada Alexandru Macedonski, nr.28, Craiova.

Cerințe și condiții de participare:

-          Studii superioare de specialitate (Filologie, Sociologie, Istorie);

-          Cunoștințe și aptitudini în folosirea PC-ului pe programe de operare uzuale (Microsoft Word, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Outlook Express etc);

-          Aptitudini și experiență în cercetarea de teren și investigații de caz;

-          Vechime în muncă de minim cinci aniatestată prin copie după carnetul de muncă sau adeverință care să ateste vechimea în muncă;

-          Prezentarea unui Curiculum Vitae;

-          Copie după actele de studii;

-          Cazierul judiciar;

-          Copie după actul de identitate;

-          Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitate abilitate;

-          Alte documente relevante pentru calitatea participării la concurs;

-          Experiența în domeniul practicii și cercetării de teren, a investigațiilor de caz în contextul culturii și civilizației tradiționale constituie avantaj.

 

Tematică de concurs:

- Cercetarea etnologică de teren: pregătirea, culegerea, arhivarea și prelucrarea de date.

- Rit/Ritual/Datină/Obicei/Ceremonial.

- Folclor/Folcloristică/Etnografie.

 

 

Bibliografie:

1.      Xenia Costaforu – Cercetarea monografică a familiei, Ed.Tritonic, București, 2004;

2.      Sabina Ispas – Cultură orală și informație transculturală, Ed. Academiei, 2003;

3.      Mihai Pop, Pavel Ruxăndoiu – Folclor literar românesc;

4.      Ion Ghinoiu – Obiceiuri populare de peste an, Ed.Fundații culturale românești, București, 1997;

5.      Ion Ghinoiu (coord.) – Sărbători și obiceiuri, vol.I Oltenia, Ed. Enciclopedică, București,2001;

6.      Claudie Levi – Strauss – Antropologie structurală, Ed.Politică, București,1978;

7.      Francais Laplantine – Descrierea etnografică, Ed. Polirom,2000;

8.      Maria Bâtcă – Costumul popular românesc - Album editat de C.N.C.P.C.T. București prin AFCN, București, 2006;

9.      Ovidiu Bârlea – Metode de cercetare a folclorului, Ed.Reîntregirea, Alba Iulia, 2008;

10.  Charles H. Laugier – Sănătatea în Dolj – Monografie sanitară, Ed. Info, Craiova, 2010.

 

Probe de concurs:

Concursul constă într-o probă scrisă și susținerea lucrării realizate cu această ocazie în proba de  interviu. Tema lucrării scrise va fi una dintre cele enunțate în Tematica de concurs.

Informații suplimentare se pot obține de la Secretariatul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj din strada Alexandru Macedonski nr.28.

Dosarele candidaților se vor depune la Serviciul Secretariat menționat anterior în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării prezentului anunț adică până la 29 mai ora 16:00 iar anunțarea admiterii sau respingerii dosarului se va afișa în 30 mai ora 12:00.

Contestațiile la respingerea de dosar se pot depune în termen de două zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor selecției dosarelor adică până la data de 3 iunie ora 12:00 urmând ca rezultatul să fie afișat în ziua de 4 iunie la ora 12:00.